İlhan Koçulu

  20-IlhanKoculu (2)

  İlhan Koçulu, kökleri Kafkasya’ya uzanan ve 150 senedir peynir üreten bir ailenin, dördüncü kuşak peynir ustasıdır.
  Örgütlenmeye büyük önem veren, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını savunan ve neredeyse tüm zamanını bu anlayışın yayılması için yaptığı çalışmalara adayan bir aktivisttir. 2000’li yıllarda, “Doğu Anadolu Kalkınma Kooperatif’inin”,
  Slow Food Kars Birliği’nin köyündeki kadınlarla birlikte Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneğinin kuruluşuna öncülük ermiştir. Kurucusu olduğu, Türkiye’nin ilk peynir müzesi “Eko Müze Zavot” aracılığı ile yerel Anadolu peynirlerini yeniden üretime kazandırmaya devam etmektedir.
  Ek olarak, “Kars Yöresel Ürünler Üretim Pazarlama Kooperatifi” kurucu yönetim kurulu üyesi olarak örnek olan ve ilham veren projelerini sürdürmektedir.

  İlhan Koçulu is a fourth generation cheesemaker whose family has been engaged in cheesemaking for the last 150 years and whose origins stretches to the Caucasus. He is an activist who advocates the sustainable usage of natural resources, devoting most of his time to evoking awareness to this belief.
  İn the 2000’s, he led the establishment of “Boğatepe Environment and Life Association” in collaboration with the women of his village. He is also the founder of Turkeys first cheese museum, “Eko Müze Zavot”, through which local Anatolian cheeses are put into production and are emphasized as significant cultural carriers. He continuous to be an and example and inspiration with projects such as “Kars Local Produce Production-Marketing Cooperative” for which he is the founding Chairman of the Board.