Birol Ulaşan

    22-BirolUlusan (2)

    Metro Türkiye Gıda Kategori & Coğrafi İşaretler Müdürü olan Birol Uluşan 11 ülkeye meyve sebze ihracatından sorumludur. “28 Mart Üniversitesi”nde Sebze Meyve İşleme Teknolojisi bölümünde okumuş, ardından Fransa’da Taze Gıda Akademisinde eğitim almıştır. Yerel ve Coğrafi işaretli ürünler, kooperatif yapılanmaları ve küçük üretici çalışma modellerinin uygulanması üzerine çalışmaktadır.
    Gastro ve YüciDERGİ dergilerinde yazıları yayınlanmaya devam etmektedir.

    Birol Uluşan is the Food Category and Geographic Indication Director for Metro Turkey and is responsible for the export of fruits and vegetables to 11 countries. He has studied Fruit and Vegetable Processing Technology at 28 Mart University and continued his education at the Fresh Food Academy in France. He is focused on local and geographically indicated products, structuring of cooperatives and İmplementing small scale producer working models..
    He is a regular contributor to Gastro and YÜciDERGİ magazines.