Festival Teması 2022

5. İzmir GastroFest 2022:
“Geleceğe Miras II: H2o
Tatlı Tuzlu Su Kaynaklarımız”

Her geçen yıl güçlenerek büyüyen İzmir GastroFest dördüncü yılında yine yurt içinden ve dışından gastronomi dünyasının ünlü isimlerini bir araya getiriyor.

İzmir’in ilk gastronomi festivali ‘İzmir GastroFest bölgeyi mutfağıyla tanıtmak, gastronomik değerleriyle ön plana çıkan, marka bir kent yapmak amacıyla 21 Ekim 2018’de ‘Göç’ temasıyla düzenlendi.

20 Ekim 2019’da ikincisi gerçekleşen Festival’in konusu ise ‘Pazarlar olarak belirlendi. Tarihi Alsancak Tren Gar’ı Pazar yerine dönüştü. Bilinçli üretim ve tüketim yapmamız gereken bir zaman diliminde yaşadığımız hatırlandı.

Geçen yılın teması ise ‘Yemek ve İletişim’di.

İzmir GastroFest ekibi olarak çağımızda her alanda iletişimin yolunun yemekten geçtiğini, disiplinler arası, insanlar arası, ülkeler arası en büyük iletişim aracı olduğunu düşündüğümüz için temayı ‘Yemek ve İletişim’ olarak belirlemiştik. Ancak pandemi koşulları gereği festivalimizi online olarak yaptık.

Geçen yılın konusu ise Geleceğe Miras: Yaşayan Toprak’tı. Toprağın gördüğü ciddi zarara  rağmen, kendini yeniden inşa edebilme gücüne olan inancımızla yaşayan toprağın  hayatlarımızdaki önemini ve değerini ele aldık. 

Çevresel sürdürebilirlikten, küresel ısınmaya, küçük ölçekli tarımdan atıksız mutfağa  geleceğimizle ilgili konuları tartıştık. Geleceğe Miras’ı sadece toprakla  sınırlayamayacağımızın, suyun da yaşamın olmazsa olmazı olduğu düşüncesinden yola  çıkarak temamızı ‘Geleceğe Miras 2: H2O/ Tatlı ve Tuzlu Su Kaynaklarımız olarak  belirledik.  

Neden H2o Tatlı Tuzlu Su Kaynaklarımız?

İklim değişikliği, kuraklık, suların ısınması ve hava kirliliği ekosistemi çökertiyor.  Birçok tür tehlike altında. Bu yüzden de eğer gelecek kuşaklara üzerinde  yaşanacak bir dünya bırakacaksak bunu acilen hangi önlemlerle alarak  gerçekleştirebiliriz? Toprağı ve su kaynaklarımızı nasıl rehabilite edebiliriz?  İnanıyoruz ki bugün bunları konuşmazsak bizden sonraki kuşaklara bize benzer  bir yaşama şansı veremeyeceğiz…

Amaç

Suyun ve su kaynaklarının soluduğumuz hava gibi tüm canlıların varlığını  sürdürmesi için gerekli olduğundan hiç kimsenin şüphesi yok. Ancak  kaynakların varlığı verili olarak alınıyor ve sürdürülebilir olduğu sanılıyor.

Oysa su kaynakları her geçen gün azalıyor, kirleniyor ve ısınıyor. Bu köklü  değişim sadece kullananı değil içinde yaşayanı, faunayı da etkiliyor.  Dünyada hala 1.3 milyar insanın temiz, içilebilir suya ulaşım imkanının  olmadığını unutmamız gerekiyor. 

İzmir Gasto Fest bu yıl konunun uzmanlarıyla bu konuları işleyerek ve  tartışarak sürdürülebilirliğe, geleceğe miras bırakmamız gereken su  kaynaklarına dikkat çekmeyi hedefliyor. Amaç iklim değişikliğine,  denizlerimize ve su kaynaklarımıza yönelik toplumsal hoyratlığa dikkat  çekmek. 

Unutmayalım ki buzulların küresel sıcaklık artışlarının etkisiyle erimesi  ülkemizi de etkisi altına almaya başladı. UNDP/ Birleşmiş Milletler Kalkınma  Programı Raporlarına göre ülkemizde son 60 yılda Marmara Denizi’nin  yüzölçümünden daha büyük 70’e yakın göl kurudu… 

Hande Arslanalp 

Düzenleme Kurulu Başkanı

Neden Gastrofest

Kimleri Bekliyoruz

Festivalde Neler Var?