Nedim Atilla

Yazar

Nedim Atilla 1958 İzmir doğumlu. Lisans eğitimi iletişim üzerinedir. 1978’de Ege Üniversitesi İletişim Fakültesini bitirmiştir. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde ‘iletişim sosyolojisi’ yüksek lisans eğitimi ve Fransa’nın Toulouse Üniversitesinde Sanat Tarihi master eğitimi almıştır.  1979’dan bu yana Günaydın, Yeni Asır-Sabah-Bugün, Akşam Gazetesi’nde çeşitli görevlerde bulunmuştur. Bu görevler arasında muhabirlik, sayfa sekreterliği, istihbarat şefliği, haber müdürlüğü, yazı işleri müdürlüğü, bölge temsilciliği, yerel ve ulusal çapta yazarlık sayılabilir.. Çeşitli gazete ve dergilerde gastronomi, turizm ve kültürel çeşitlilik üzerine yazmaya devam etmektedir.

Ege TV’de ‘Söz Meclisten İçeri’ ve ‘Rotamız Lezzet’ adlı programı on yıl boyunca hazırlamış ve sunmuştur. Beş belgeselin yapımcısı, sekiz belgeselin yazar ve yönetmenidir.

Türkiye Mutfak Dostları Derneği Başkan Yardımcısı ve Chain de Rettiseure İzmir Başkan Yardımcısıdır. Slow Food hareketinin Türkiye’deki kurucu liderlerinden biridir, İzmir Bardacık Birliği’nin başkanıdır. Uluslararası Rotary’de çeşitli görevler almıştır. Halen 2440 Bölge Sekreteridir.

Ayrıca çeşitli sivil toplum örgütlerine, hizmet kuruluşlarına, mesleki yerel ve uluslararası örgütlere üyedir. Yayımlanmış kitaplarının sayısı 30’u bulmuştur. Vourla, Parşömen, Batı Anadolu Şarap Kültürü, İyi Beslen İyi Yaşa ve Sağlık Yurdu Anadolu kitapları İngilizceye, İzmir Mutfağı kitabı Yunancaya çevrilmiştir. Batı Anadolu Zeytinyağı Kültürü, Ağaçtan İnsana Zeytin Anıtları kitapları üçüncü baskılarını yapmıştır.